Tin nội bộ

Trang chủ » Tin nội bộ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Hiện nay, QTD Đông Sài Gòn có nhu cầu tuyển dụng bổ sung nhân sự cho Phòng tín dụng và Phòng kế toán cụ thể như sau:

 1. Thông tin tuyển dụng:
 • Vị trí tuyển dụng:
  • Chuyên viên tín dụng: 02 chuyên viên;
  • Chuyên viên kế toán: 02 chuyên viên;
 • Mô tả công việc:
  • Đối với chuyên viên tín dụng:
   • Tìm kiếm khách hàng trên địa bàn Quận 2;
   • Mở rộng các mối quan hệ để phát triển khách hàng;
   • Lên kế hoạch thực hiện các kế hoạch kinh doanh;
   • Quản lý khách hàng, quản lý khoản vay;
   • Nắm bắt được sản phẩm và quy trình quy định có liên quan đến công việc;
   • Hoàn thành các chỉ tiêu được giao;
  • Đối với chuyên viên kế toán:
   • Thực hiện giao dịch với khách hàng và các cơ quan ban ngành;
   • Nắm bắt được sản phẩm và quy trình, quy định có liên quan đến công việc;
   • Hoàn thành các chỉ tiêu được giao;

    2. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:

 • Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31/03/2018;
 • Hình thức nhạn hồ sơ: Nhận hồ sơ trực tiếp.
  • Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Kiosque 10 - 11 Tầng trệt chung cư R7, Đường D1, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM.
  • Điện thoại: 028.2253.1099 - Fax: 028.2253.1099