Khách hàng cá nhân

Trang chủ » Khách hàng cá nhân

CHO VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN

CHO VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN

 

Cho vay mua bất động sản là dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu của Khách hàng mua nhà, đất ở, căn hộ (chung cư, nhà tập thể) có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/quyền sở hữu nhà ở/Hợp đồng mua bán và tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản khác của người vay/của bên thứ ba (bảo lãnh)

Đối tượng & điều kiện:

  • Cá nhân, hộ gia đình người Việt Nam.

  • Có thu nhập ổn định, đủ đảm bảo khả năng trả nợ cho Qũy

  • Có vốn tự có tham gia vào việc mua bán, chuyển nhượng nhà, nền nhà.

  • Có tài sản thế chấp, cầm cố (nhà, đất, sổ tiết kiệm, . . .) dùng để bảo đảm thuộc sở hữu của chính người vay hoặc được thân nhân có tài sản thế chấp, cầm cố bảo lãnh. Tài sản thế chấp có thể là chính căn nhà, nền nhà dự định mua hoặc bằng tài sản khác.

Đặc tính sản phẩm:

Thời gian cho vay: Lên đến 120 tháng;

Loại tiền vay: VND;

Mức cho vay: Căn cứ nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa 70% giá trị TSBĐ;

-  Lãi suất: Theo lãi suất quy định hiện hành của DSGF;

-  Phương thức trả nợ: Trả gốc và lãi hàng tháng/quý/năm/cuối kỳ.

Thủ tục vay:

  • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của DSGF)

  • Hồ sơ pháp lý: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3, Giấy đăng ký kết hôn/xác nhận độc thân, … của người vay, người hôn phối và bên bảo lãnh (nếu có).

  • Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn: Giấy tờ căn nhà, nền nhà dự định mua (thủ tục bắt buộc), Giấy thỏa thuận hoặc Hợp đồng mua bán nhà do 02 bên lập (nếu có).

  • Tài liệu chứng minh thu nhập: Hợp đồng lao động, Xác nhận lương, Hợp đồng cho thuê nhà, thuê xe, giấy phép kinh doanh,… của người vay và người cùng trả nợ.

  • Chứng từ sở hữu tài sản đảm bảo.