Khách hàng cá nhân

Trang chủ » Khách hàng cá nhân

Chuyển tiền trong nước bằng Đồng Việt Nam

CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

 

Dịch vụ cung cấp cho khách hàng các tiện ích:

  • Có thể chuyển tiền đi cho người thân, bạn bè hay đối tác có hoặc không có tài khoản tại DSGF hoặc bất kỳ một ngân hàng nào khác.

  • Có thể chuyển tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

  • Không hạn chế số tiền chuyển.

Phí dịch vụ:

Xin vui lòng tham khảo biểu phí hiện hành của DSGF.