Tin nội bộ

Trang chủ » Tin nội bộ

Thông báo Ứng cử, Đề cử Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2013 - 2017

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN ĐÔNG SÀI GÒN 

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ THÀNH VIÊN 

VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHUYÊN TRÁCH NHIỆM KỲ 2013 - 2017