Hình trụ sở Hình trụ sở

Quỹ Tín Dụng Đông Sài Gòn

Quỹ tín dụng Đông Sài Gòn (ĐSGF) được thành lập theo Giấy phép số 10/QLQTD/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh TP.HCM cấp ngày 22/04/2005 với vốn điều lệ ban đầu là 506.100.000 đồng do các thành viên góp vốn. Đến nay, vốn điều lệ của ĐSGF là 6.585.850.000 đồng.

ĐSGF chính thức đi vào hoạt động từ 16/06/2005 tại 3C Lương Định Của, P. Bình An, Quận 2, TP. HCM nay đã chuyển về địa chỉ 93 Lương Định Của P. Bình An, Q.2, TP. Hồ Chí Minh .

Địa bàn hoạt động của ĐSGF gồm 07 Phường: Bình An, Bình Khánh, An Khánh, An Phú, Thảo Điền, An Lợi Đông và Thủ Thiêm thuộc Quận 2. 

Xem thêm
Dịch vụ
Lãi Suất
VNĐ
VNĐ
Kỳ hạn Nhận lãi tháng
(%/năm)
Nhận lãi quý
(%/năm)
Nhận lãi cuối kỳ
(%/năm)
Không kỳ hạn     0.2
1 tháng     3.0
2 tháng 3.5   3.7
3 tháng 4.0   4.2
4 tháng 4.5   4.7
5 tháng 5.0   5.2
6 tháng 5.5 5.7 5.9
7 - 9 tháng 6.0 6.2 6.4
10 - 12 tháng 6.2 6.4 6.7
13 - 18 tháng 6.5 6.8 7.0
19 - 23 tháng 7.0 7.2 7.5
24 - 35 tháng 7.5 7.7 7.8
> 36 tháng 7.8 8.0 8.2
> 48 tháng 8.0 8.2 8.5
       
USD
Vàng