Khách hàng cá nhân

Trang chủ » Khách hàng cá nhân

CHO VAY CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ, HỢP ĐỒNG TIỀN GỬI, SỔ TIẾT KIỆM

CHO VAY CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ, HỢP ĐỒNG TIỀN GỬI, SỔ TIẾT KIỆM

Cho vay cầm cố giấy tờ có giá, Hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm (STK) do DSGF phát hành hoặc đơn vị khác phát hành là sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân sở hữu sổ tiết kiệm và có nhu cầu cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn hoạt động sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng.

Đối tượng & điều kiện:

  • Cá nhân người Việt Nam.

  • Sở hữu hợp pháp tài sản cầm cố bao gồm: STK do DSGF phát hành và đơn vị khác phát hành

Đặc điểm sản phẩm:

  • Loại tiền vay: VND.

  • Thời gian vay: Được xác định phù hợp với nhu cầu của người vay.

  • Mức cho vay: Dựa trên nhu cầu vay vốn thực tế và tối đa bằng 90% trị giá của tài sản cầm cố

  • Lãi suất: Theo lãi suất quy định hiện hành của DSGF

  • Phương thức trả nợ: Nợ gốc và lãi vay được thanh toán một hoặc nhiều lần trong thời hạn vay.

Thủ tục vay vốn:

  • Giấy đề nghị vay vốn: Theo mẫu của DSGF.

  • Hồ sơ pháp lý: CMND/Hộ chiếu, hộ khẩu của người vay và bên bảo lãnh (nếu có).

  • Tài liệu liên quan đến tài sản cầm cố (bản chính STK).