Khách hàng cá nhân

Trang chủ » Khách hàng cá nhân

CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH

CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH

Cho vay sản xuất kinh doanh là sản phẩm tín dụng tài trợ vốn lưu động thường xuyên, giúp khách hàng nhanh chóng tăng nguồn vốn kinh doanh nhưng không phải chịu áp lực trả nợ khi đến hạn.

Đối tượng & điều kiện:

 • Cá nhân người Việt Nam, hộ gia đình, tổ hợp tác, Doanh nghiệp tư nhân.

 • Ngành nghề kinh doanh hoặc mục đích kinh doanh không thuộc lĩnh vực: Bất động sản, nhập khẩu phân bón, dịch vụ karaoke, massage, vận tải hành khách.

 • Kinh doanh ổn định, liên tục từ 06 tháng trở lên.

 • Có mục đích vay để bổ sung vốn lưu động thường xuyên trong hoạt động kinh doanh.

 • Có tài sản thế chấp, cầm cố (nhà, đất, sổ tiết kiệm, …) dùng để bảo đảm thuộc sở hữu của chính người vay hoặc được thân nhân có tài sản thế chấp, cầm cố bảo lãnh.

Đặc tính sản phẩm:

 • Loại tiền vay: VND.

 • Thời gian cho vay tối đa: 60 tháng.

 • Lãi suất: Theo lãi suất quy định hiện hành của DSGF.

 •  Mức cho vay: Tùy theo nhu cầu của khách hàng nhưng tối đa không quá 370 triệu đồng

 • Phương thức trả nợ:  Trả lãi hàng tháng; Gốc trả hàng tháng/quý/năm/cuối kỳ

 •  Giấy đề nghị vay vốn: Theo mẫu của DSGF.

 • Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính, chứng minh thu nhập: Hợp đồng mua, bán hàng; biên lai thuế; hóa đơn; chứng từ ...(nếu có) .

 •  Chứng từ sở hữu tài sản đảm bảo.

 •  Hồ sơ pháp lý:

*       -  CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3, Gi đăng ký kết hôn/ xác nhận độc thân... của người vay, người hôn phối và bên bảo lãnh.
-  Giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập DNTN...(nếu có).