Tin nội bộ

Trang chủ » Tin nội bộ

THÔNG BAO BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ KINH DOANH CỦA QTDND ĐÔNG SÀI GÒN

THÔNG BÁO 

Về việc Bổ sung nội dung giấy phép thành lập và hoạt động của QTDND Đông Sài Gòn 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân Phường Bình Khánh 

- Căn cứ Thông tư 05/2018/TT-NHNN ngày 12/03/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ sung nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã;

- Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-HCM ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước CN TP.HCM về việc bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động Qũy tín dụng  nhân dân Đông Sài Gòn;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn (QTD Đông Sài Gòn);

- Xét tình hình thực tế tại QTD Đông Sài Gòn.

       Lời đầu tiên, QTD Đông Sài Gòn chân thành cảm ơn Ủy ban Nhân dân Phường Bình Khánh đã giúp đỡ và hỗ trợ QTD Đông Sài Gòn trong suốt thời gian qua. 

       Ngày 28/12/2018 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM ra quyết định về việc bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động số 10/QLQTD/NH-GP ngày 22/4/2005 của QTD Đông Sài Gòn với nội dung bổ sung như sau: "tham gia hệ thống Ngân hàng điện tử CF-Ebank của Ngân hàng Hợp tác vào giấy phép hoạt động của QTD Đông Sài Gòn".

       Nay, QTD Đông Sài Gòn kính thông báo đến Ủy ban Nhân dân Phường Bình Khánh về việc bổ sung nội dung giấy phép thành lập và hoạt động của QTD Đông Sài Gòn để Ủy ban Nhân dân Phường Bình Khánh được biết và niên yết thông tin tại trụ sở Ủy ban Nhân dân Phường Bình Khánh theo quy định tại Thông tư 05/2018/TT-NHNN. 

      Trân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

/uploads/wap/TB_b%E1%BB%95_sung_n%E1%BB%99i_dung_GPTL_0001.jpg