CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Trang chủ » CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

"GỬI TIỀN LIỀN TAY - NHẬN NGAY QUÀ TẶNG"

1. Tên chương trình khuyến mại: "Gửi tiền liền tay - Nhận ngay quà tặng"

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Áo mưa, Bình giữ nhiệt, Dù cầm tay, Nón bảo hiểm, Bộ tách trà, Quạt đứng. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 06/8/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

4. Phạm vi khuyến mại: Khu vực TP.HCM 

5. Hình thức khuyến mại: Tặng quà cho khách hàng khi đến giao dịch gửi tiền tại QTDND Đông Sài Gòn.

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng cá nhân, tổ chức đến giao dịch với QTDND Đông Sài Gòn 

7. Qùa tặng và điều kiện tham gia Chương trình

7.1 Điều kiện chung tham gia chương trình

- Khách hàng đến giao dịch với QTDND Đông Sài Gòn trong thời gian triển khai chương trình và đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định tại thể lệ này.

- Khách hàng tham gia chương trình không được tất toán hoặc rút vốn trước hạn, khách hàng đồng ý rằng QTDND Đông Sài Gòn được quyền thu hồi lại giá trị quà tặng mà khách hàng đã nhận từ chương trình bằng cách trích giá trị tương đương tại khoản tiền gửi gốc của khách hàng tất toán trước hạn. Khi cần vốn đột xuất, khách hàng có thể cầm cố sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi theo quy định tại QTDND Đông Sài Gòn, lãi suất cho vay cụ thể do Giám đốc QTDND Đông Sài Gòn quyết định từng thời kỳ. 

7.2 Chương trình quà tặng khuyến mại 

a. Thời gian áp dụng: Từ 06/8/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

b. Cơ cấu và điều kiện nhận quà

TT Điều kiện nhận quà Kỳ hạn tiền gửi Qùa tặng Số lượng
1 Khách hàng gửi tiền mới từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng  06 tháng trở lên Áo mưa nhựa 100
2 Khách hàng gửi tiền mới từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng 06 tháng trở lên  Dù cầm tay  80
3 Khách hàng gửi tiền  mới từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng 06 tháng trở lên

Bình giữ nhiệt

hoặc áo mưa dù

30

100

4 Khách hàng gửi tiền mới từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng  06 tháng trở lên  Nón bảo hiểm  50
5 Khách hàng gửi tiền mới từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng 06 tháng trở lên  Bộ tách trà 50
6 Khách hàng gửi tiền mới từ 1.000.000.000 đồng trở lên  06 tháng trở lên  Quạt đứng  50

c. Lưu ý

- Mỗi khách hàng chỉ nhận được 01 quà tặng/01 lần giao dịch 

- Chương trình quà tặng kết thúc khi trao hết số quà tặng hoặc khi kết thúc chương trình theo quy định tại Điểm a khoản này, tùy thời điểm nào đến trước. 

8. Các quy định khác

- Không áp dụng việc quy đổi thành tiền mặt đối với các quà tặng bằng hiện vật

- Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện của chương trình được liệt kê trong Thể lệ chương trình và các nội dung thay đổi liên quan đến chương trình (nếu có)