Khách hàng cá nhân

Trang chủ » Khách hàng cá nhân

Tiền gửi tiết kiệm bằng Đồng Việt Nam

Tiền gửi tiết kiệm bằng Đồng Việt Nam

 

 

Tiện ích sản phẩm:  

 • Quý Khách có thể rút vốn trước hạn.

 • Trước ngày đến hạn, Quý Khách có thể yêu cầu DSGF chuyển sang kỳ hạn mới khác với kỳ hạn gửi ban đầu.

 • Đảm bảo vay vốn hay bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại DSGF.

 • Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho Quý Khách hoặc thân nhân đi du lịch, học tập, … ở nước ngoài.

Đối tượng gửi tiền: Cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài.

Đặc điểm sản phẩm:

- Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn và có kỳ hạn từ 1 tuần đến đến 36 tháng.

- Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 50.000 đồng.

- Lãi suất: Tương ứng với kỳ hạn gửi tại thời điểm gửi.

- Cách thức trả lãi: Hàng tháng và cuối kỳ.

- Chứng từ giao dịch: Giấy nộp tiền, Ủy nhiệm chi, Giấy lĩnh tiền mặt.

Sử dụng tài khoản:

 • Gửi tiền: Quý Khách có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh toán và không được nộp thêm tiền vào tài khoản khi chưa đến hạn thanh toán.

 •  Rút tiền: Khi có nhu cầu rút tiền (trước hạn hoặc đúng hạn), Quý Khách phải rút một lần toàn bộ số dư trên tài khoản (có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản về tài khoản tiền gửi thanh toán).

 • Chuyển tiền: Quý Khách được chuyển tiền để gửi tiết kiệm có kỳ hạn VND cho chính khách hàng tại DSGF.

Quy định khác:  Quý Khách rút trước hạn được hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút theo số ngày gửi thực tế. Thời gian gửi thực tế kể từ ngày gửi tiền dưới 5 ngày, khách hàng không được hưởng lãi.

Khi đến hạn, DSGF tự động chuyển (vốn + lãi) sang kỳ hạn mới bằng kỳ hạn gửi ban đầu theo lãi suất công bố tại thời điểm tái tục. Trường hợp kỳ hạn gửi ban đầu không còn áp dụng, DSGF sẽ tái tục kỳ hạn ngắn hơn liền kề.

Phí và lãi suất:

- Lãi suất: Xin vui lòng tham khảo biểu lãi suất hiện hành của DSGF.

- Phí dịch vụ: Xin vui lòng tham khảo biểu phí hiện hành của DSGF.

- Phí kiểm đếm: Thu khi Quý Khách rút tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản.

Hồ sơ:

 • Giấy đăng ký thông tin (theo mẫu DSGF).

 • Người Việt Nam: CMND/Hộ chiếu (bản chính hoặc bản sao có công chứng).

 • Người nước ngoài: Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú và Hộ chiếu, Thị thực nhập cảnh còn hiệu lực (bản chính).

 • Các giấy tờ cần thiết khác do DSGF yêu cầu cung cấp thêm.

Thủ tục:

Quý Khách cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định và trực tiếp đến trụ sở của DSGF gặp nhân viên để làm thủ tục gửi tiền và mở Sổ tiết kiệm.