Khách hàng cá nhân

Trang chủ » Khách hàng cá nhân

CHO VAY TIỂU THƯƠNG

CHO VAY TIỂU THƯƠNG

 

Đối tượng vay: Các hộ gia đình, cá thể và các tiểu thương, tiểu chủ… đang kinh doanh tại các chợ, các trung tâm thương mại trên địa bàn.

Mục đích vay
 

 • Bổ sung vốn kinh doanh, mua bán

 • Sang sạp, mở rộng mặt bằng kinh doanh

 • Các nhu cầu khác phù hợp với phương thức vay

Điều kiện vay vốn
 

 • Có giấy CMND, HK thường trú hoặc tạm trú dài hạn (còn hiệu lực) tại địa bàn hoạt động của Quỹ.

 • Có mục đích sử dụng vốn phù hợp với phương thức cho vay chợ.

 • Có nguồn thu nhập ổn định, đủ khả năng trả lãi và vốn góp cho Quỹ.

 • Có Giấy CN QSD sạp hoặc các tài sản thế chấp, bảo lãnh khác. Giấy CN ĐKKD còn hiệu lực.

Hạn mức cho vay:  Mức cho vay căn cứ vào nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ, giá trị tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.

Hồ sơ vay vốn

 •  Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu)

 • Giấy CMND, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (bản sao)

 • Giấy CNĐKKD (bản chính)

 • Giấy CN QSD sạp hoặc hồ sơ tài sản thế chấp khác (bản chính)

 • Các giấy tờ khác (nếu có).