Tin nội bộ

Trang chủ » Tin nội bộ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIAO DỊCH NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM 2018

THÔNG BÁO 

Về việc giao dịch những ngày cuối năm 2018

Kính gửi: Qúy thành viên, Qúy khách hàng của Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn

- Căn cứ Công văn 6519/VPCP-KGVX ngày 11/7/2018 của Văn phòng chính phủ về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Căn cứ Công văn 2810/HCM-KTTT ngày 17/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước CN TP.HCM về việc giao dịch những ngày cuối năm 2018 và Tết âm lịch 2019;

- Xét tình hình thực tế tại Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn.

Qũy tín dụng  nhân dân Đông Sài Gòn (QTD Đông Sài Gòn) kính thông báo đến Qúy thành viên, Qúy khách hàng thời gian giao dịch những ngày cuối năm 2018 của QTD Đông Sài Gòn như sau:

1. Đối với giao dịch tiền  mặt 

- Thực hiện giao dịch đến hết ngày 28/12/2018.

- Không giao dịch từ ngày 29/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019.

- Ngày 02/01/2019 thực hiện giao dịch bình thường. 

2. Đối với giao dịch qua liên ngân hàng 

- Thực hiện giao dịch đến hết ngày 31/12/2018.

- Không giao dịch ngày 01/01/2019.

- Ngày 02/01/2019 thực hiện giao dịch bình thường. 

Trân trọng thông báo!