Tin nội bộ

Trang chủ » Tin nội bộ

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "GỬI TIỀN LIỀN TAY - NHẬN NGAY QUÀ TẶNG"

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

"GỬI TIỀN LIỀN TAY - NHẬN NGAY QUÀ TẶNG"

Nhằm tri ân khách hàng gửi tiền và đón mừng xuân Mậu Tuất năm 2018. Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn thực hiện chương trình khuyến mại "Gửi tiền liền tay - Nhận ngay quà tặng" đến khách hàng. Thể lệ chương trình như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: "Gửi tiền liền tay - Nhận ngay quà tặng"

2. Địa bàn khuyến mại: Khu vực TP.HCM

3. Sản phẩm khuyến mại: Tiền gửi tiết kiệm VNĐ kỳ hạn từ 01 tháng trở lên với phương thức lãnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng. 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/12/2017 đến hết ngày 30/06/2018

5. Hình thức khuyến mại: Tặng quà khi khách hàng đến giao dịch tạo Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn

6. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Lịch 2018, Đồng hồ treo tường, Áo thun, Dù cầm tay, Bình giữ nhiệt, Nón bảo hiểm

7. Qùa tặng, giải thưởng và điều kiện tham gia chương trình

7.1 Điều kiện tham gia chương trình

a. Khách hàng đến giao dịch với Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn trong thời gian triển khai chương trình và đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định của Thể lệ này.

b. Khách hàng tham gia chương trình không được tất toán hoặc rút vốn trước hạn, khách hàng đồng ý rằng Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn được quyền thu hồi lại giá trị quà tặng mà khách hàng đã nhận từ chương trình bằng cách trích giá trị tương đương tại khoản tiền gửi gốc của khách hàng tất toán trước hạn. Khi cần vốn đột xuất, khách hàng có thể cầm cố sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi theo quy định tại Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn, lãi suất cho vay cụ thể do Giám đốc của Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn quyết định.

7.2 Chương trình tặng Lịch 2018

a. Thời gian triển khai: Từ ngày 15/12/2017 đến hết ngày 31/01/2018

b. Điều kiện áp dụng 

Khách hàng đến giao dịch gửi tiền và kỳ hạn gửi tối thiểu như sau 

Mức tiền gửi Kỳ hạn Qùa tặng
Mức tiền gửi từ 50.000.000 đ 1 tháng trở lên         Lịch 2018      

7.3 Chương trình tặng Đồng hồ, Áo thun, Dù cầm tay, Bình giữ nhiệt, Nón bảo hiểm 

a. Thời gian áp dụng: Từ 15/12/2017 đến hết ngày 30/06/2018

b. Cơ cấu và điều kiện nhận quà 

TT Điều kiện nhận quà Kỳ hạn tiền gửi Qùa tặng
1 Khách hàng gửi tiền mới từ 100.000.000 đ 06 tháng trở lên Đồng hồ treo tường
2 Khách hàng gửi tiền mới từ 200.000.000 đ 06 tháng trở lên Áo thun
3 Khách hàng gửi tiền mới từ 300.000.000 đ 06 tháng trở lên Dù cầm tay
4 Khách hàng gửi tiền mới từ 400.000.000 đ 06 tháng trở lên Bình giữ nhiệt
5 Khách hàng gửi tiền mới từ 1.000.000.000 đ 06 tháng trở lên Nón bảo hiểm

7.4 Lưu ý

a. Mỗi khách hàng chỉ nhận được 01 quà tặng/01 lần giao dịch 

b. Chương trình tặng quà kết thúc khi trao hết số quà tặng hoặc khi kết thúc chương trình theo quy định tại Điểm Khoản a Điều 7.2, khoản a Điều 7.3, tùy thời điểm nào đến trước

c. Khách hàng đã được nhận quà tặng là lịch 2018 vẫn được nhận các quà tặng khác nếu thỏa mãn điều kiện nhận quà

8. Các quy định khác

a. Không áp dụng việc quy đổi thành tiền mặt đối với các quà tặng bằng hiện vật

b. Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện của chương trình được liệt kê trong Thể lệ chương trình và các nội dung thay đổi liên quan đến chương trình (nếu có)

c. Nội dung chương trình và các nội dung thay đổi liên quan đến chương trình, Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn sẽ thông báo lại trên Website và Facebook: dongsaigonfund.com/DONGSAIGONFUND

Kính mong nhận được sự quan tâm của Qúy khách hàng!