Biểu phí

Trang chủ » Biểu phí

Biểu phí khách hàng doanh nghiệp

Biểu Phí Dành Cho Khách Hàng Doanh Nghiệp

 

I. Giao dịch tài khoản tiền gửi thanh toán VND

STT

Nội dung dịch vụ

Mức phí

Tối thiểu

Tối đa

1

Mở tài khoản

Miễn phí

 

 

2

Số dư tối thiểu

1.000.000đ

 

 

3

Phí duy trì tài khoản (khi tài khoản dưới mức số dư tối thiểu)

10.000đ

 

 

4

Gửi tiền vào tài khoản (ghi có tài khoản)

 

 

 

a

Nộp tiền mặt

Miễn phí

 

 

b

Nhận tiền chuyển khoản

Miễn phí

 

 

c

Thu hộ séc, UNT trong địa bàn

5.500đ

 6.500

 

d

Thu hộ séc, UNT ngoài địa bàn

0,07% số tiền

30.000đ

600.000đ

5

Rút tiền từ tài khoản (ghi nợ tài khoản)

 

 

 

a

Phí rút tiền mặt

Miễn phí

 

 

c

Chuyển khoản ngoài DSGF

 

 

 

-

Trong cùng tỉnh, TP

 

 

 

Dưới 500 triệu

0,01%/số tiền chuyển

 5.500đ

 

+

Từ 500 triệu trở lên hoặc chuyển tiền khẩn theo yêu cầu của khách hàng đối với món dưới 500 triệu

0,02% số tiền chuyển

15.000đ

600.000đ

-

Khác tỉnh, TP

0,05%số tiền

30.000đ

800.000đ

Lưu ý

Trường hợp khách hàng rút tiền trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản thì thu phí kiểm đếm.

0,02% số tiền rút

15.000đ

800.000đ

6

Đóng tài khoản

20.000đ

 

 

II. Giao dịch ngân quỹ

STT

Nội dung dịch vụ

Mức phí

Tối thiểu

Tối đa

1

Kiểm đếm hộ tiền tại trụ sở DSGF

 0,02% số tiền

 10.000đ

 500.000đ

2

Kiểm đếm tại nơi khách hàng yêu cầu

Theo thoả thuận với Khách hàng trên cơ sở thu bù đủ chi nhưng không thấp hơn phí tại Mục II.1

 

 

3

Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

 4% Số tiền đổi

 2.000đ

 

III. Phí dịch vụ khác

STT

Nội dung dịch vụ

Mức phí

Tối thiểu

Tối đa

1

Phí đăng ký giao dịch đảm bảo(chưa gồm phí đăng ký nộp cho Sở TN-MT)

30.000đ

 

 

2

Phí công chứng (chưa gồm phí công chứng nộp cho phòng công chứng)

40.000đ

 

 

3

Dịch vụ khách hàng

 

 

 

-

Xác nhận số dư tài khoản

20.000đ/lần

 

 

-

Xác nhận dư nợ

40.000đ/lần

 

 

-

Xác nhận các giấy tờ khác trong hồ sơ vay

40.000đ/chứng từ

 

 

-

Sao lục lại chứng từ

10.000đ/chứng từ

20.000đ

 

-

Sao kê tài khoản quá khứ

5.000đ/trang

25.000đ/lần

 

-

Sao kê hàng tháng

Miễn phí

 

 

-

Fax chứng từ theo yêu cầu của khách hàng

 

 

 

Cùng tỉnh

2.000đ

 

 

Khác tỉnh

5.000đ

 

 

4

Chi trả hộ tiền lương

 

 

 

a

Trích từ tài khoản để trả lương theo danh sách tài khoản tại DSGF

 3.000đ/ món

 

 

b

Nếu tài khoản nhận lương nằm ngoài DSGF

Thu thêm phí chuyển khoản ngoài hệ thống

 

 

5

Tu chỉnh lệnh chuyển tiền trong nước

 

 

 

-

Cùng tỉnh, thành phố

5.000đ/món

 

 

-

Khác tỉnh, thành phố

30.000đ/món

 

 

Ghi chú: 
1. Biểu phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 
2.
DSGF sẽ không hoàn lại phí đã thu trong trường hợp khách hàng yêu cầu huỷ bỏ lệnh. 
3. Các dịch vụ có phát sinh điện phí, bưu phí,
DSGF sẽ thu thêm điện phí, bưu phí theo thực tế. 
4. Các chi phí thực tế phát sinh khác như thuế, các chi phí phải trả cho Ngân hàng nước ngoài tham gia dịch vụ nếu có sẽ thu theo thực chi.