Khách hàng cá nhân

Trang chủ » Khách hàng cá nhân

CHO VAY CẦM CỐ CỔ PHIẾU

CHO VAY CẦM CỐ CỔ PHIẾU

Cho vay cầm cố cổ phiếu là sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng có nhu cầu hỗ trợ nguồn vốn để kinh doanh, đầu tư và mua cổ phiếu

Đối tượng & điều kiện:

 • Cá nhân người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên và không quá 70 tuổi;

 • Có tài sản đảm bảo là cổ phiếu thuộc danh mục DSGF nhận thế chấp;

 • Có mục đích sử dụng vốn hợp pháp;

 • Có nguồn thu nhập ổn định, đủ khả năng trả nợ vay.

Đặc tính sản phẩm:

 • Thời gian cho vay: Tối đa 60 tháng.

 • Loại tiền vay: VND.

 • Lãi suất: Theo lãi suất quy định hiện hành của DSGF.

 • Phương thức trả nợ:  Gốc và lãi trả hàng tháng/quý/năm/cuối kỳ.

Thủ tục vay vốn:

 • Giấy đề nghị vay vốn.

 • Hồ sơ pháp lý: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3 của người vay.

 • Tài sản bảo đảm là cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán

Thời gian giải quyết hồ sơ vay: Trong 24 giờ