Tin thị trường

Trang chủ » Tin thị trường

Năm 2015: Vốn đối ứng không còn là trở ngại của việc giải ngân vốn ODA?

Đánh giá của Ban Chỉ đạo Quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi cho biết, trong thời gian qua, dù đã tích cực, chủ động trong công tác vận động, thực hiện, giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi, song tình hình ký kết và giải ngân chưa đạt được yêu cầu đề ra.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2015, thông qua các hoạt động hợp tác phát triển, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết đạt trên 1,590 tỉ USD (vốn vay ODA và vay ưu đãi 1,573 tỉ USD, viện trợ không hoàn lại 17 triệu USD), bằng 70,54% so với cùng kỳ năm 2014.

Và tổng số vốn ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân trong 6 tháng đạt khoảng 1,917 tỉ USD (ODA vốn vay đạt 1,736 tỉ USD, ODA viện trợ không hoàn lại 181 triệu USD).

Cơ quan này đánh giá: Mức giải ngân này thấp hơn 38% so với cùng kỳ năm 2014

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về ODA, nguyên nhân gây chậm trễ tiến độ thực hiện và giải ngân chủ yếu vẫn là vướng mắc về quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành; vướng mắc do các điều chỉnh, thay đổi trong quá trình thực hiện dự án; do khác biệt về quy trình, thủ tục giữa Việt Nam và các nhà tài trợ.

Cơ quan này khẳng định, không giống như mọi năm, năm nay (2015) vốn đối ứng không còn là trở ngại lớn khiến việc giải ngân vốn ODA không đạt như kế hoạch đề ra.

Cụ thể, số liệu cung cấp từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 31/7/ tổng vốn đối ứng ngân sách năm 2015 cho các dự án ODA được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành và địa phương là 10.180 nghìn tỷ đồng.

Bao gồm: Nguồn ngân sách trung ương là 599 nghìn tỷ đồng, nguồn trái phiếu Chính phủ là 9.581 nghìn tỷ đồng (trong đó đã bao gồm thu hồi 3.581 nghìn tỷ đồng vốn đối ứng trước).

Và theo báo cáo của các bộ, ngành đến hết ngày 316/2015 giải ngân kế hoạch vốn đối ứng ODA như sau:

Đối với nguồn vốn đối ứng cấp phát từ NSNN cho các chương trình, dự án ODA năm 2015 được 6.786 tỷ đồng, đạt 38,24% tổng kế hoạch vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA được giao năm 2015 cụ thể là:

Các bộ, ngành Trung ương giải ngân kế hoạch vốn đối ứng ODA năm 2015 đến ngày 31/6 là 5.513 tỷ đồng, đạt gần 38% kế hoạch.

Các địa phương (trừ 13 địa phương điều tiết về ngân sách Trung ương) đến hết ngày 31/6 đã giải ngân 1.272 tỷ đồng, bằng 37,6% kế hoạch vốn đối ứng ODA năm 2015.

Đối với nguồn vốn đối ứng của 13 địa phương điều tiết về ngân sách Trung ương, đến hết ngày 31/6 đã giải ngân 1.674 tỷ đồng, bằng 59% kế hoạch vốn đối ứng ODA năm 2015.

Theo báo cáo của các bộ, ngành và địa phương dự kiến được giải ngân kế hoạch vốn đối ứng các chương trình dự án ODA kế hoạch năm 2015 của các bộ, ngành và địa phương ước đạt 100% kế hoạch được giao.

Qua số liệu về giải ngân và vốn đối ứng trong 6 tháng đầu năm 2015 cho thấy vốn đối ứng ODA chưa thực sự là một vấn đề bức xúc, trừ một số trường hợp xảy ra ở những dự án đầu tư có quy mô lớn, nhu cầu vốn để giải phóng mặt bằng cao của một số bộ, ngành như Bộ Giao thông Vận tải và một số thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng ở một số giai đoạn nhất định.

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ ngành và địa phương thường xuyên rà soát và báo cáo cập nhật tình hình giải ngân vốn này để có phương án xử lý, điều tiết kịp thời.

Khánh Nhi

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: cafef.vn