Tin thị trường

Trang chủ » Tin thị trường

Lãi suất VND liên ngân hàng giảm ở hầu hết kỳ hạn chủ chốt

Cụ thể, theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 108.466 tỷ đồng (bình quân 21.693 tỷ đồng/ngày), tăng 566 tỷ đồng so với tuần trước đó.

Tổng doanh số giao bằng USD quy đổi ra VND cũng đạt 46.934 tỷ đồng (bình quân khoảng 9.387 tỷ đồng/ngày), tăng 3.386 tỷ  đồng so với tuần trước đó.

Trong tuần, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 38% tổng doanh số giao dịch VND) và 1 tuần (chiếm 32%). Các giao dịch USD có doanh số lớn nhất cũng là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 51% và 19% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Về lãi suất: Đối với các giao dịch bằng VND, so với tuần từ 04/5 - 08/5/2015, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm còn mức 2,91%/năm; 3,39%/năm và 4,02%/năm.

Đối với các giao dịch USD, so với tuần từ 04/5 – 08/5/2015, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng tăng ở kỳ hạn 1 tháng, tuy nhiên giảm ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt dưới 1 tháng. Cụ thể, lãi suất bình quân ở kỳ hạn 1 tháng tăng 0,20%/năm, lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dưới 1 tháng dao động trong khoảng 0,26%/năm đến 0,65%năm.

Theo Thời báo ngân hàng

Nguồn: cafef.vn